Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

6390 3efd 500
Reposted fromaggape aggape

January 14 2018

6910 b0e8 500
Reposted frombanitka banitka

July 02 2015

6250 e81d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

June 08 2015

9885 11b0 500
Reposted fromwerandaa werandaa

June 02 2015

9910 dc2c 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

May 28 2015

W grobie jednego ze starożytnych faraonów egipskich
znaleziona garść ziaren pszenicy.
Miały pięć tysięcy lat. Ktoś zasiał ziarna i podlewał.
I ku ogólnemu zdumieniu ziarna ożyły i wykiełkowały.
Po pięciu tysiącach lat.
Kiedy ktoś jest oświecony, jego słowa są jak nasiona,
pełne życia i energii. I mogą zachować formę nasion
przez wieki, aż zostaną zasiane w serce żyzne i otwarte.
Zwykłem był myśleć, że słowa pisane są martwe i suche.
Teraz wiem, że są pełne energii i życia. To moje serce
było zimne i martwe, jakże więc mogło
w nim coś wyrosnąć?

— A.de Mello
Reposted fromonnomnom onnomnom

May 25 2015

2236 bcb3 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

May 06 2015

Nasza pycha musi zostać złamana, aż nie będziemy zbytnio przejmować się tym, co myślą inni ludzie.
To, co oni myślą, nie będzie miało znaczenia, gdy staniesz przed Bogiem. Nie będą tam z tobą, przejmując się tym, co przez całe życie o nich myślałeś
— Joyce Meyer
Reposted fromonnomnom onnomnom

April 21 2015

1094 f152 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

April 20 2015

3466 4c91 500
Reposted fromonnomnom onnomnom

March 28 2015

Bądź wierny aż do śmierci, 
a dam ci wieniec życia. 
— Ap 2, 10
Reposted fromap2-10 ap2-10

March 22 2015

Gdzie się ukryłeś,

Umiłowany, i mnieś wśród jęków zostawił?

Uciekłeś jak jeleń,

Gdyś mnie wpierw zranił,

Biegłam za Tobą z płaczem, a Tyś się oddalił.
— św. Jan od Krzyża / Pieśń Duchowa
Reposted fromkombinat kombinat
Twoja niegodziwość cię karze, 
a twoje niewierności cię osądzają. 
Wiedz zatem i przekonaj się, 
jak przewrotne i pełne goryczy jest to, 
że opuściłaś Pana, Boga swego.
— Jr 2, 19
Reposted fromkombinat kombinat
Serce twoje stało się wyniosłe
z powodu twej piękności,
zanikła twoja przezorność
z powodu twego blasku.
— Ez 28, 17
Reposted fromkombinat kombinat

March 18 2015

8347 605d
Reposted fromScofield Scofield vianiewolnik niewolnik
Święty Paweł

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 
Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. 
Po części bowiem tylko poznajemy, 
po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
wyzbyłem się tego, co dziecięce. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość. 
Reposted frompoezja poezja viajdeg jdeg

March 16 2015

5475 af98
Reposted fromdyspnea dyspnea

March 15 2015

Podobny jest człowiek do tchnienia wiatru, a dni jego jak cień, który przemija.
— Ps 144,4
Reposted fromkombinat kombinat
A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 
— Ap 17, 4
Reposted fromkombinat kombinat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...