Tumblelog by Soup.io
 • TyMiJestes
 • banitka
 • MsChocolate
 • fajnychnielubie
 • tozabawne
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • tereseek
 • orchis
 • upinthesky
 • music-girl
 • danceavecjohnny
 • zazu
 • pumpkinsoup
 • ffinak
 • kingavonschabert
 • yepyep
 • niewiastadzielna
 • lavendova
 • negation
 • chybanikt
 • whoever
 • goraca-czekolada
 • dziewczynkaodnaleziona
 • badblood
 • Kamiilka
 • givemeheaven
 • wherethehellareyou
 • iwillbefine
 • NappoUshi
 • M-M
 • outofmyhead
 • bakteryja
 • yougurtway
 • aggape
 • myshirt
 • LiveWellLoveMuch
 • guyver
 • uhuhu
 • somethingmore
 • lordmichal
 • maardhund
 • magia
 • ap2-10
 • kotletoziom
 • dygoty
 • kombinat
 • onnomnom
 • dziesieciozlotowka
 • positano
 • nicbezprzyczyny
 • czarno-bialo
 • Mirrrr96
 • supernena
 • werandaa
 • fascinated
 • sambaanka
 • cudoku
 • ffina
 • cimplowna
 • WpiwnicyUdziadka
 • sonechka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Reposted fromFlau Flau viagabrynia gabrynia
9566 2a5e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyrla myrla


Roundscape

Miroir (2013), a part of the LaBokoff Project.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapomsa pomsa

za łatwo uciekasz

— schizofreniczna.soup.
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viawalkthemoon walkthemoon
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viawalkthemoon walkthemoon
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viawalkthemoon walkthemoon
Reposted fromtwice twice viawalkthemoon walkthemoon
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
8713 1855 500
Reposted frominto-black into-black vianiedoopisania niedoopisania
5900 a5d6
Reposted fromkatalama katalama viagreywolf greywolf
Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
4382 e5eb 500

agentromanoffsir:

some carrie fisher tweets to brighten your day

8055 6a0f 500

motivationsforlife:

Roads less travelled by Ben
Reposted fromdivi divi viaSurvivedGirl SurvivedGirl
5220 3cd8
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
5401 ebbc 500
Reposted fromtfu tfu viaSurvivedGirl SurvivedGirl
3303 a5c6 500
J. Borszewicz „Pomroki”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl