Tumblelog by Soup.io
 • banitka
 • MsChocolate
 • fajnychnielubie
 • tozabawne
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • tereseek
 • orchis
 • upinthesky
 • music-girl
 • danceavecjohnny
 • zazu
 • pumpkinsoup
 • ffinak
 • kingavonschabert
 • yepyep
 • niewiastadzielna
 • lavendova
 • negation
 • chybanikt
 • whoever
 • goraca-czekolada
 • dziewczynkaodnaleziona
 • badblood
 • Kamiilka
 • givemeheaven
 • wherethehellareyou
 • iwillbefine
 • NappoUshi
 • M-M
 • outofmyhead
 • bakteryja
 • yougurtway
 • aggape
 • myshirt
 • LiveWellLoveMuch
 • guyver
 • uhuhu
 • somethingmore
 • lordmichal
 • maardhund
 • magia
 • ap2-10
 • kotletoziom
 • dygoty
 • kombinat
 • onnomnom
 • dziesieciozlotowka
 • positano
 • nicbezprzyczyny
 • czarno-bialo
 • Mirrrr96
 • supernena
 • werandaa
 • fascinated
 • sambaanka
 • cudoku
 • ffina
 • cimplowna
 • WpiwnicyUdziadka
 • sonechka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

0015 b107 500
Tadeusz Boy-Żeleński "Marzenie i pysk":
0189 d245
Bukowski
Reposted byno-longer-korecholera
4305 e75c 500

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafindesiecle findesiecle
5547 6282
Reposted fromLadykwa Ladykwa viajanealicejones janealicejones
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
5630 a41b 500
Zachód w polach nad moim domem, jesień 2011
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 26 2017

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaeternaljourney eternaljourney
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
6589 185e
6854 00a3 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
2666 e29f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
4177 a98c 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viascorpix scorpix
6890 ec6a 500
Witej
Reposted frombruxa bruxa viascorpix scorpix
5217 d3cf 500
7607 d7a7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl